web analytics

14 ukers fedrekvote og opptil 59 ukers foreldrepermisjon!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten med to nye uker til 14 uker. Den totale foreldrepermisjonstiden økes tilsvarende til 49 uker med 100% lønn eller 59 uker med 80% lønn.

De som fryktet at utvidelsen av fedrekvoten ville bli tatt fra “mors del”, kan dermed puste lettet ut. Mammapermisjonen er inntakt. Men far og barn får mer tid sammen!

– Fedrekvoten er et av de viktigste tiltakene for å øke fedrenes uttak av foreldrepenger. Utvidet fedrekvote bidrar til å fremme likestilt foreldreskap, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Regjeringens foreslår at endringene skal gjelde for barn som født eller adoptert fra og med 1. juli 2013.

FAR OG BARN ønsker utvidelsen av fedrekvoten og den totale foreldrepermisjonen velkommen.


Men vi etterlyser fremdeles selvstendige permisjonsrettigheter til fedre. Det er trist at tusenvis av fedre har blitt frarøvet pappapermisjon pga. mors manglende tilknytning til arbeidslivet. Underskriv gjerne vårt opprop: “Selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon for alle“.

Originally posted 2012-10-08 12:36:02.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt, Snart pappa / nybakt pappa