web analytics

Autentisitet – nøkkelen til tillit og gode relasjoner

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hvorfår får vi tillit til enkelte mennesker så fort?

dreamstime_xs_17991804

Datteren min på snart ett år startet denne uken i barnehagen. I løpet av de fem første dagene, som jeg ser på som inkluderingsperioden, har hun knyttet seg sterkt til de ansatte på avdelingen.  Hun har knyttet seg spesielt godt til den ene pedagogen. Det fikk meg til å reflektere rundt hvorfor vi mennesker raskt får tillit til og knytter oss til enkelte personer.  Hva er det med disse personene som er så spesielt. Etter noen samtaler og sparringer med medmennesker rundt meg har jeg konkludert med at det må handle om autentisitet.

Hva er så autentisitet? Min forståelse av autentisitet, eller det å opptre autentisk, handler først og fremst om ekte involvering. Å være ekte i relasjonene, lytte og å bry seg om den man er i relasjon til. Jeg merker fort om menneskene jeg treffer både på jobb og privat er interessert i meg som person og det jeg formidler. Autentisitet handler for meg om ærlighet, og å bevare integritet i alle situasjoner og alle menneskemøter.

Men er det faktisk så enkelt at grunnen til at min datter knytter seg så sterkt til denne pedagogen, er at hun er ekte interessert i min datters “ve og vel”. Ja, jeg mener det. Så hjelper det selvfølgelig på at pedagogen har tatt utdanning, har erfaring fra lignende situasjoner, jobber i et godt team og har forberedt seg godt til vi kom. Men mest av alt handler det om det personlige engasjementet pedagogen viser.

Jeg mener at autentisitet er like viktig i relasjoner uansett alder. Og mange er enige med meg i dette. Jesper Juul har skrevet mangt om autentisitet, som virkelig er ved å lese. Cecilie TS uttaler seg i sin blogg, sine kurs og i sosiale medier om viktighet med “genuin kommunikasjon”, både analogt og elektronisk. Autentisk lederskap er et annet eksempel på at relasjoner bygd på ærlighet, likeverd, respekt og tillit ofte fører til gode resultater for bedrifter. Førsteamanuensis ved handelshøgskolen BI Ragnhild Kvålshaug, sier at ledere som fremstår troverdig/autentiske (eller som “hel ved” som er ordene hun bruker) har større gjennomslagskraft, og får sine medarbeidere til å prestere bedre.

Jeg vil rette en stor takk til Maja (snart 1 år) som har vist meg hvor viktig autentiske mennesker er for relasjonsdannelsen.

OMG Mouridsen

Tags: ,

Category: Ole-Morten G Mouridsen