web analytics

Bli med å løfte frem papparollen!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

FAR OG BARN arbeider for å bevisstgjøre fedre og samfunn om viktigheten av pappas tildstedeværelse i barnas liv. Vil du hjelpe oss?

OM “FAR OG BARN”

FAR OG BARN er et pappamagasin, en pappaportal, foredragsholder, kursarrangør og samfunnsaktør som arbeider for å fremme en aktiv og omsorgsfull farsrolle.

En svært viktig del av vårt arbeid er å få myndigheter og samfunn til å annerkjenne fedre som likeverdige foreldre og omsorgspersoner.

PAPPA ER SUPERVIKTIG!

Det er svært bra for barn å ha en aktiv og tilstedeværende far! Dette slår en svensk forskningsrapport ettertrykkelig fast. Gutter blir mindre utsatt for atferdsproblemer, mens jenter får færre psykiske problemer.

– Vår detaljerte oversikt over 20 års utvikling viser at barn har stor nytte av et aktivt og regelmessig engasjement fra en farsfigur, sier dr. Anna Sarkadi og ber politikere og offentlige myndigheter om å slippe fedrene til.

Forskningsrapporten nevner bla. følgende positive effekter av fars nærvær:

  • høyere intelligens
  • bedre forståelse og bedre språk
  • minsker kriminell atferd blant barn i familier med lav inntekt
  • et mer harmonisk liv som voksen

Les mer om forskningsrapporten her: http://farogbarn.no/1/?73bwyf

VIL DU HJELPE OSS?

Vi mottar for tiden ingen form for statsstøtte, så en måte bidra til vårt arbeid på – er å tegne et abonnement på pappamagasinet vårt.

Det koster kr 295 + porto/eksp (kr. 84) pr. år, og kan bestilles nedenfor. Gi gjerne bort et abonnement i gave til en annen far!

Ellers er vi også på jakt etter flere samarbeidspartnere når det gjelder foredrag, kurs og innhold både til våre nettsider og til pappamagasinet.

Originally posted 2013-01-14 11:13:39.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt