web analytics

RSSPappapermisjon

Reglene  for fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon)

Reglene for fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon)

Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de bort. Se likevel unntakene lengre ned.

Les mer