web analytics

Derfor er fedre smartere

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Å bli pappa har forvandlet mang en “forvokste guttunge” til mann over natten. Menn som ikke har visst synlig interesse for barn, blir “helt tussete” når de selv blir fedre. Farskjærligheten og pappastoltheten slår til for fullt.

Hva er det egentlig som skjer? Nyere forskning indikerer at det å bli pappa, fører til dramatiske endringer i hjernen.

Det er allerede velkjent at hann-primater (inkludert oss mennesker) opplever dramatiske hormonendringer når de blir fedre.

I følge New Scientist magazine (nr. 25 July 2006) fant Yevgenia Kozorovitskiy og hennes forskerkollegaer fra Princeton University fant ut at enkelte deler av hjernen inneholdt mottakere (reseptorer) for disse hormonene. Derfor studerte de hjernestrukturen hos hvitørede marmosett-aper (Callithrix jacchus) som nettopp hadde blitt fedre. Det spesielle med denne apearten er at fedrene deltar aktiv i omsorgen for avkommet. Akkurat som hos menneskene.

Både hos førstegangsfedre og erfarne fedre fant forskerne strukturelle endringer i de deler av hjernen som er viktig for planlegging og hukommelse. I disse områdene viste nervecellene tegn på utvidelse – med et større antall forbindelser seg i mellom. De hadde også flere mottakere for hormonet vasopressin. Dette hormonet påvirker evnene til kommunikasjon, omsorg, samhørighet og parbinding hos flere dyrearter.

I og med at disse hormonendringene også skjer hos oss mennesker, kan vi anta at de samme endringene skjer i våre hjerner.

Våre gener har gitt oss et “pappapotensial” som aktiveres når man blir pappa.

Økt kommunikasjons- og omsorgsevne og samhørighet gjør oss til bedre familefedre.

At vi i tillegg får “bedre hukommelse og evne til planlegging” er en bonus som kommer godt med i en småbarnsfars hektiske hverdag. Kanskje det burde gi grunnlag for lønnsøkning på jobben også?

Originally posted 2012-08-13 15:19:14.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer