web analytics

Er det greit å nekte søsken å vokse opp sammen?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

– Seks av ti søsken som havner i fosterhjem blir skilt fra hverandre. Da mister de kanskje den ene stabile relasjonen de har i livet, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer.

to_broedre_480x320

– Regjeringen har gitt signaler om at flere søsken skal få vokse opp sammen i fosterhjem. Det er vi glade for, sier Svein Grønnern, generalsekretær i i SOS-barnebyer Norge.

Nylig hadde SOS-barnebyen i Bergen besøk av barneminister Solveig Horne.Barnebyen i Bergen ble åpnet i 2008, og er spesielt tilrettelagt for å kunne ivareta søskengrupper som av ulike årsaker ikke kan bo med sine foreldre. Den består av åtte familiehus, samt felleshus med aktivitetsrom, gymsal, musikkrom og hobbyrom, og ligger i et integrert nabolag med gåavstand til flere skoler. Det bor i dag 17 fosterbarn og ni fosterforeldre i barnebyen.

– Seks av ti søsken som havner i fosterhjem blir skilt fra hverandre. Da mister de kanskje den ene stabile relasjonen de har i livet, sier Svein Grønnern, som i dag kunne gi barneminister Solveig Horne en omvisning i barnebyen.Allerede i dag sier regelverket at søsken “som hovedprinsipp” skal plasseres i samme fosterhjem. Også FNs barnekonvensjon beskytter søskens rett til å vokse opp sammen. Men i praksis skjer dette altfor sjelden.

– Derfor er vi glade for at den nye regjeringen har lovet å prioritere tiltak slik at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med søsknene sine, sier Grønnern.

Han la fram følgende anbefalinger til statsråden:

  • Utarbeid en strategi for å sikre tilstrekkelige fosterhjem med vilje og evne til å ivareta søsken.
  • Tilby forsterking av fosterhjem som tar imot søsken, med ekstra støtte i en oppstartsfase.
  • Styrk kompetansen til de ansatte i barnevernstjenesten styrkes, slik at søsken blir et sentralt tema i utdanning og forskning på feltet.
  • Lag konkrete retningslinjer for plassering av søsken utenfor hjemmet og for oppfølging av søsken i barnevernet.
  • Innfør en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien for å sikre at barn og unge vet om søskene sine.
  • La søskenplasseringer bli en integrert del av barnevernsstatistikken.
  • Sørg for at eventuell adskillelse av søsken alltid begrunnes ut fra hensyn til barnets beste.

– Søsken i fosterhjem har ofte mange år bak seg med brutte relasjoner, sier Grønnern. – Å vokse opp sammen med søsken gir en unik mulighet til nærhet og tilhørighet. Her må innsatsen styrkes, og vi bidrar gjerne med vår kompetanse.

Originally posted 2014-02-28 15:43:36.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt