web analytics

Er omsorg maskulint og vold feminint?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hva var det første du tenkte når du leste denne overskriften? At det egentlig er motsatt? At kvinner er omsorgsfulle og menn er voldelige? Da tar du faktisk feil. Det er kun en myte!

I etterkrigstidens Norge har det vokst frem en myte om at mødre er omsorgsfulle og fedre voldelige. Myten har ikke bare blitt brukt av “mannsfiendtlige feminister” til å tegne et negativt bilde av menn og fedre. Også politikere, rettsapparat, media og forskning har ofte lagt denne myten til grunn.

Gutter trenger ikke å leke med dukker for å lære omsorg

Det skremmende er at også barnehageforskning har vært preget av denne myten.

– Mye av den forskningen som kom fra Sverige, var tidligere veldig polariserende, noe som har endret seg de siste årene. Fokuset var på at gutter og jenter hadde ulike egenskaper. Så mye av metodene både i Sverige og Norge har vært å kjønnsdele barnegruppa for at de skal lære det de mangler, sier sosiolog og stipendiat Nina Rossholt til Kilden.

Og noe av det gutter angivelig manglet var evnen til å vise omsorg og empati. Derfor ble det satt til å leke med dukker ”for å bli mer som jentene”.

Heldigvis begynner mange å få øyene opp for hvor galt dette er. Nina Rossholt er en av dem:

– Gutter kan vise omsorg for andre barn, men vi må lære oss å se dem på en ny måte for å se at det er dette de gjør. Kanskje trenger ikke guttene å leke med dukker for å lære omsorg, påpeker hun. Det som trengs er at de voksne ser og anerkjenner den omsorgen som vises.

Undertegnede har selv en fire år gammel gutt, og opplever at han utviser mer omsorg og empati enn de fleste voksne jeg kjenner!

Manglende anerkjennelse av fedres omsorgsevne

I 1892 fastslo Stortinget at mor gir barn mer kjærlighet enn far, og at hun er best egnet til å ta vare på barna. Den holdningen preger oss fremdeles.

Derfor er det fleste støtteordninger og institusjoner tilrettelagt for mødre. Derfor har ikke fedre selvstendig opptjeningsrett til fedrekvoten, og er prisgitt mors opptjening og tilknytning til arbeidslivet.  Og derfor er det mor som får omsorgsrett til barna etter et samlivsbrudd.

Derfor har det også vært et sterkt fokus på voldelige fedre, mens det nærmest har vært tabubelagt å snakke om voldelige mødre.

Mødre tyr oftere til vold enn fedre

Den ferske NOVA-rapporten “Vold og overgrep blant barn og unge” viser at langt flere mødre enn fedre tyr til voldsbruk overfor barna sine. 19 prosent av ungdommene i NOVA-undersøkelsen sier at de har opplevd lettere voldsbruk fra mor, mens 13 prosent forteller om fedre som utøver mild vold. 5 prosent rapporterte at de har vært utsatt for grov vold fra mor eller far.

Bekymringstelefonen Voksne for Barn har fått flere henvendelser fra fortvilte, fraskilte fedre som ikke blir tatt på alvor når de forsøker å varsle barnevernet om at mor slår barna.

Konklusjon

Omsorgsevnen er ikke avhengig av kjønn, men av person. Gutter som leker med biler og klatrer i trær kan ha like mye empati som jenter som leker med dukker.

Fedre er like gode (eller dårlige) omsorgspersoner som mødre.

Omsorg er ikke bare en myk og feminin verdi. Det er like mye en maskulin og mandig verdi!


Denne kronikken har tidligere stått på trykk i Vårt Land.

Originally posted 2012-10-23 15:32:18.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt