web analytics

Ett ord om pappa: Kjærlighet!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Pappamagasinet FAR OG BARN (www.farogbarn.no) ba sine lesere om å oppgi ett ord som de forbandt med det å være pappa. Her er det mest populære svarene:

Kjærlighet, adferdsforbilde, omsorg, privilegert, glede, ansvar, trygghet, toleranse, gjensidighet, respekt, ømhet, tålmodighet, lærer, stolthet, mentor, lykke, familie, rollemodell, støtte, mening, aktivitet, omsorgsfull, engasjert, forståelsesfull, lærevillig, oppfinnsom, leken, modenhet, visdom, trøtt, tilstedeværelse, pappa, helt, glede, lek, sorg, kos, fang og varme.

Dette er gode nyheter for Fred Johan Ødegård, daglig leder og redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN og nettportalen www.farogbarn.no

Han kommenterer svarene slik:

– Hensikten med FAR OG BARN er å fremme en aktiv og omsorgsfull papparolle. Ikke av likestillingshensyn, men fordi fars tilstedeværelse er bra for barnet. Svarene fra våre lesere viser at de har forstått vårt budskap: Ekte mannfolk tar ansvar og omsorg er mandig!

Da Fred Johan Ødegård skulle bli far i 2005 lette han etter informasjon om barn og foreldrerollen. Men det meste han fant var i rosa, plysj og feminin innpakning, utvilsomt rettet mot mødre. Tradisjonelt sett er dette kanskje forståelig. Men moderne fedre ønsker å være til stede og ta ansvar for sine barn, som likeverdige foreldre.

– Derfor startet jeg FAR OG BARN i 2006. FAR OG BARN er et pappamagasin, en pappaportal, kursarrangør og samfunnsaktør om arbeider for å fremme en aktiv og omsorgsfull papparolle.

Siden den gang har FAR OG BARN fått mye positiv omtale i magasiner, aviser, radio og tv.

– Det nye med mitt engasjement var at jeg ikke sa noe negativt om mor. Tidligere hadde menn som mistet kontakt med barnet etter skilsmisse engasjert seg i mediene. Jeg er lykkelig gift, sier Fred Johan Ødegård.

Samværskonflikter og det faktum at fedre fremdeles nektes pappermisjon/fedrekvote pga mors manglende tilknytning til arbeidslivet, viser at vi likevel ikke er helt i mål.

Men det har utvilsomt vært en holdningsendring de siste årene. Og pappamagasinet FAR OG BARNs uhøytidelige spørreundersøkelse viser at den nye moderne pappaen har kommet for å bli. Han tør å vise omsorg og kjærlighet for sine barn, uten å være redd for å miste noe av sin mandighet av den grunn.

Originally posted 2012-06-28 08:48:00.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer