web analytics

Farsdag: Pappa,kjærlighet og barna

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

farogsonn_i_parken_dt6654374
Foto © Kasienka | Dreamstime.com

Spedbarn klarer å si mamma før ordet pappa. Hovedgrunnen er at det vanskeligere å lage lydene i ordet pappa. Det betyr ikke at pappa er mindre viktig!

For få tiår siden hevdet barnepsykologer at tilknytningen til mor var sterkere enn tilknytningen til far. I dag viser undersøkelser at far kan oppnå like sterk tilknytning til barna sine som mor, hvis han er innstilt på det og gir av seg selv i møte med barna sine.

Av naturlige biologiske grunner kommer han litt senere i gang enn mor, men pappsen har like store muligheter i det lange løp. Det dreier seg om de grunnleggende egenskapene ved det å være en forelder eller oppdrager: Empati (innlevelse) og konsekvensene (oppfølgningen) av denne.

Mamma og pappa har noen forskjeller som barn lett merker. I dag er det mer akseptert å snakke om disse både når det gjelder barn og voksne. De to kjønn er både likeverdige og forskjellige. Det meste av den typiske papparollen har vi menn lært av våre egne pappaer og de uskrevne reglene i kulturen vi har levd opp i. I tillegg skyldes noen forskjeller genetiske forhold nedarvet over flere generasjoner. Å fostre opp barn handler om å gi dem både nærhet og mestring. Her er det duket for et flott mann-kvinne samarbeid og mye kjærlighet. Min yndlingsdefinisjon av kjærlighet er at kjærlighet finner sted når vi gir av oss selv slik at andre kan utvikle seg. Pappaer har mye å gi bort av seg selv til barn. Initiativet er vårt!

Pappaer er generelt sett mer opptatt av prestasjoner og ferdighetstrening enn mødrene. De er mer handlingsorienterte. Dette har pappaer med seg fra guttekulturen og oppveksten sin. Smågutter opptrer oftere i større flokker, såkalte guttehorder og de sammenlikner oftere prestasjonene sine! Hvem kaster lengst, hvem kan lage den lengste tissestrålen og hvem tør å hoppe lengst og høyest? Når pappaer er sammen med barna sine vil de repetere denne historien ved å utfordre ungene sine til å teste grenser. Vi vet også at gutter blir mer belønnet for å vise selvstendighet, fysiske prestasjoner og barskhet enn jentene som i større grad blir belønnet for å vise omsorg og for å søke trøst.

Pappaene er råest på å forskjellsbehandle og forsterke kjønnsforskjellene mens mammaene er mer romslige overfor guttene og jentene sine. Mamma tolererer mer jenteoppførsel hos gutter og omvendt. Om en gutt på fire år velger rosa sko får han innsigelser av far, mens mor syns det er spennende!

Pappaer er ofte svært lekne overfor barna sine. Et eksempel er at mange menn snur opp ned på unger og ”herjer” med dem fysisk. Dette gjør de ofte uten å tenke på at de gjør det. Mye bruk av humor, diskusjoner og ”vennskapelig småerting” er også vanligere fra pappas side. Et annet trekk ved papparollen er spontaniteten og impulsiviteten hvor planlegginga ikke alltid står i stil med konsekvensene. Å dra på telttur med pappa kan bli en tur med diverse improvisasjoner.

I foreldrerådgivning hører vi ofte at pappaer sier at de er mer konsekvente og målorienterte i barneoppdragelsen. Alle disse forskjellene mellom kjønnene er på gruppenivå, det finnes selvsagt en rekke individuelle unntak hos menn og kvinner.

Likestillingsutviklingen har vært gunstig for både mammaer og papper i forhold til få mer anledning til å ta fram de beste sidene sine i oppdragelsen. Jeg tror samtidig at det er en stor utfordring for mange pappaer er å stole nok på at de er en viktig person for barna sine og holde fast ved det som er deres spesielle bidrag i oppdragelsen. Det er viktig å erkjenne for pappaer hva de er gode på og hva de kan bidra med i oppdragelsen og å være stolt av det!

En annen utfordring har med tid å gjøre: Menn jobber generelt mer enn kvinner og er mer hjemmefra. Det kan derfor være en viktig konflikt mellom tiden som går med til jobben o tiden som går med til pappakarrieren. Hvem ligger best an i denne kampen? Trenger vi menn mer alenetid med barna våre?


Psykolog Knut Halfdan Svendsen f. 1960 er kjent fra TV2-serien ”I de beste familier” (om barneoppdragelse). Han er også medforfatter av boken ”Familiehjelpen”.
Han har lang og variert erfaring som psykolog, og har jobbet mye med barn, foreldre og familier. Driver i dag egen praksis i Langesund i Nedre Telemark.

Foto © Kasienka | Dreamstime.com

Originally posted 2014-11-09 07:15:00.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Barneoppdragelse, Siste nytt