web analytics

Fatherhood Involvement = Less Drugs and Violence

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Forskning viser at aktive og omsorgsfulle fedre har en veldig positiv effekt på sine barn.

En forskningsrapport har konkludert med at skolebarn som har gode relasjoner til pappa er mindre utsatt for depresjon og utagerende oppførsel. De lyver sjeldnere enn andre barn, og fremviser en positiv sosial oppførsel.

Forskningen viser også at gutter med aktive og engasjerte fedre har mindre problemer på skolen, og at jentene har bedre selvtillit.

I tillegg, viser mange andre forskningsstudier, at barn som bor sammen sine fedre har bedre fysisk og psykisk helse. De gjør det bedre på skolen, holder seg borte fra narkotika, vold og kriminalitet.

Originally posted 2013-06-10 18:49:37.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt