web analytics

Fedrekvoten reduseres med en måned

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

pappa_og_baby_480x320

Regjeringen har bestemt seg for å oppheve alle økningene av fedrekvoten som kom i 2013 og 2011.

Det innebærer at fedrekvoten reduseres fra 14 uker til 10 uker. Endringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon fra 1. juli 2014 eller senere.

I følge regjeringen er bakgrunnen for endringen et ønske om å gi familiene fleksibilitet.
Opposisjonen hevder derimot at dette er et tilbakeskritt for likestillingen, og at det i realiteten innbebærer å overføre permisjonstid fra far til mor.

Endringen innebærer at:

  • Mødrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker (fra 70 til 50 stønadsdager)
  • Fedrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker (fra 70 til 50 stønadsdager)

Den totale stønadsperioden endres ikke, og de åtte ukene som trekkes fra mødrekvoten og fedrekvoten legges til fellesperioden.

Endringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon fra 1. juli 2014 eller senere.

Konsekvensen blir at flere stønadsdager kan fordeles fritt mellom foreldrene sammenlignet med slik det er i dag.

Stortinget sluttet seg til endringen i budsjettbehandlingen, og lovproposisjonen ligger til behandling i Stortinget.

Originally posted 2014-04-25 14:16:45.

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt