web analytics

Hands on Fathers = Higher IQ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Barn med aktive og omsorgsfulle fedre gjør det bedre på skolen.

En rekke forskningsstudier viser at fedre som er lekne, involverte og omsorgsfulle, har barn med høyere IQ, bedre språk og kognitive evner.

Disse barna er mer tålmodige og flinkere til å håndtere stress og frustrasjoner knyttet til skolen, enn barn av fraværende fedre.

Aktive og omsorgsfulle fedre har også en sterk innflytelse på barna akademiske resultater på videregående skole og universitetsstudier.

En undersøkelse gjort for det amerikanske utdanningsdepartementet i 2001, viste at deres barn hadde 43 % større sannsynlighet enn andre barn til å oppnå toppkarakterer.

Originally posted 2012-09-03 20:26:24.

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt