web analytics

Lang pappapermisjon skaper engasjerte fedre!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

En forskningsrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser en klar sammenheng mellom fordeling av foreldrepermisjon og senere omsorgsansvar for barna. Fedre som tar lang pappapermisjon tar et vesentlig større omsorgsansvar for barna etterpå, enn fedre med kort eller ingen permisjon.

Alternate Text
Foto: © Marcin Okupniak | Dreamstime.com

Tallene tale er klar. 40% av fedrene som ikke tar ut pappapermisjon, tar heller ikke ansvar senere. I stedet overlater de hovedomsorgen for barna til mor.

Blant permisjonfedrene er dette tallet redusert til halvparten (21%), og hele 79%  velger å ta del i ansvaret.

Det fremkommer også av undersøkelsen at lengden på permisjonen er viktig for fordelingen av omsorgen for barnet etterpå. Blant fedre som har tatt lang permisjon (2-4 måneder) ved første barn, deler de fleste (87%)  omsorgsansvaret likt med mor. Blant dem som har tatt mindre enn en måned pappapermisjon er det kun 35% som deler likt.

Far må på banen fra dag én!

Det understreker det pappamagasinet FAR OG BARN lenge har hevdet. Far må komme på banen fra dag én!  Han må tilbringe mye tid sammen med babyen, slik at de bygger opp en selvstendig og nær relasjon til hverandre.

For det er nettopp denne relasjonen og nærheten som skaper tilstedeværende fedre som tar ansvar for sine barn.

Lang pappapermisjon skaper engasjerte fedre!

Kilde: Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv, Arbeidsforskningsintituttet

Originally posted 2012-05-17 00:43:57.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt