web analytics

Mobbing ødelegger liv

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hvordan forklarer vi til barn og unge hva mobbing er, og hva det gjør med dem som rammes?

Her er hvordan en lærer i New York fortalte det til sin klasse.

Hun bad dem om å gjøre følgende øvelse: Barna skulle ta hver sitt papir ark, deretter fikk de beskjed om å krølle det sammen, trampe på det, og gi det noen slag, uten å rive det i stykker.

Så bad hun barna om å folde ut papirarket og se på, hvor skittent det var og hvor mange merker det var blitt på det.

Så fikk barna beskjed om å si unnskyld til papirarket. På tross av at de hadde unnskyldt seg og at de hadde prøvd og glatte ut papirarket, så var det fremdeles krøllete, og disse merkene ville aldri forsvinne, uansett hvor mye de forsøkte å fjerne dem.

Det er det samme som skjer når et barn mobber et annet barn. Selv om man sier unnskyld, vil arrene aldri forsvinne. Barnas ansiktsuttrykk fortalte at beskjeden hadde hatt den effekten som læreren ønsket.

Spred budskapet, hvis du er imot mobbing!

Originally posted 2012-10-21 01:05:29.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt