web analytics

Omsorg + grensesetting = God barneoppdragelse

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Forskning viser at alle barn har to grunnleggende behov som barneoppdragelsen må fylle, nemlig omsorg (nærhet/varme) og grensesetting (kontroll og tilsyn).

Grensesetting går hovedsaklig ut på å lære barna et sett sosiale regler. Det innebærer at vi som foreldre forsøker å påvirke og prege våre barn med bestemte oppfatninger og en akseptabel oppførsel, og tilsvarende forsøker å få dem til å ta avstand fra oppførsel vi finner uakseptabel.

Omsorg handler om å gi våre barn kjærlighet og selvtillit, samtidig som vi respekterer dem som individer. Bare på det grunnlaget kan de få optimale muligheter for utnytte sine evner og sette seg mål i livet.

Fire hovedtyper barneoppdragelse

Ut fra disse behovene kan vi snakke om fire hovedtyper barneoppdragelse.

  • Autoritær barneoppdragelse preget av sterk grensesetting, men lite eller ingen omsorg
  • Fri barneoppdragelse preget av omsorg, men uten de trygger rammer grensesetting gir
  • Neglisjerende oppdragelse hvor barna hverken får omsorg eller grenser.
  • Myndig oppdragelse preget av omsorg og faste trygge rammer (grenser)

Hva som ikke virker

Barn som blir utsatt for autoritær barneoppdragelse med strenge grenser men uten omsorg, nærhet og varme får ofte atferdsproblemer. Det samme gjelder barn som opplever såkalt fri barneoppdagelse hvor tilsynelatende omsorgsfulle foreldre fullstendig dropper grensesettingen. Verst ut kommer likevel barna som hverken får omsorg eller grenser (neglisjerende barneoppdragelse).

Ja takk, begge deler!

Barn har behov for både betingelseløs kjærlighet og tydelig grensesetting. Begge deler er viktig for at vi skal få glade og trygge barn.

Myndig barneoppdragelse handler nettopp om dette.

Denne oppdragelsesstil kjennetegnes ved at foreldrene er svært omsorgsfulle, samtidig som de stiller realistiske krav til barnet og gir dem faste trygge rammer.

Originally posted 2013-01-31 08:54:32.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Barneoppdragelse, Siste nytt