web analytics

Underskriftskampanje: 6000 nektes fedrekvote

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hvert år nektes tusenvis fedrekvote og pappaperm pga mors mangelfullle tilknytning til arbeidslivet.


Foto: © Melinda Nagy | Dreamstime.com

I Soria Moria erklæringen lovet regjeringen å løse dette ved å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til permisjonen.

FAR OG BARN er dypt skuffet over at Regjeringen ikke har holdt dette løftet. Resultatet er at tusenvis av fedre frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i årevis.

Fedrekvoten økes til 14 uker

Det finnes noen lyspunkter. Fra og juli økes fedrekvoten fra tolv til fjorten uker. Totalt legges det til to uker. Det betyr at ingen av de to nye fedrekvoteukene blir tatt fra dagens permisjon. Maksimalt uttak av foreldrepenger vil da bli 49 uker med 100% lønn eller 59 uker med 80% lønn.

Det er bra at fedrekvoten øker, men det er dypt skuffende at regjeringen fortsatt nekter å gi fedre selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon til alle fedre.

I valgkampen gikk stortingspolitikere fra de rødgrønne partiene ut med krav om at fedre skal opptjene selvstendige rettigheter til fødselspenger. Og da de dannet regjering i 2005, ble dette programfastet i den såkalte “Soria-Moria-erklæringen”.

Men disse kravene har aldri blitt innfrid, og blir heller ikke innfridd i årets statsbudsjett. Resultatet er at 6000 fedre årlig frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i årevis.

Vi har ventet lenge nok!

Da FAR OG BARN var i møte med daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt, uttalte hun at regjeringen, i likhet med de fleste partiene på Stortinget, hadde et reelt ønske om å gi fedre selvstendige permisjonsrettigheter.

Men det store spørsmålet vi satt igjen med etter møtet var: Når? I år, til neste år eller om 5 år?

Vi krever “pappapermisjon for alle”!

I Soria-Moria-erklæringen lover regjeringen å gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter.

Vi krever at regjeringen innfrir dettet løftet! De må endre loven og bevilge de 300-400 millioner kroner i året som skal til.

Støtter du vårt krav om “pappapermisjon til alle?”
Skriv under oppropet vårt nå!

Originally posted 2012-12-13 23:40:40.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt