Til nå har 3388 personer underskrivet oppropet elektronisk.
(Se underskriftslisten)
Navn:
Sted:
Telefon:
E-post:
E-post og tlf vil ikke legges ut på siden