web analytics

Pappa i skvis mellom arbeid og familie

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Fedre rammes sterkere av tidsklemma enn mødre. Mens en av fire fedre synes det er problematisk å kombinere arbeid og familie, rapporterer kun en av fem mødre det samme.

Det er flere årsaker til dette, deriblant:

– Kvinner opplever større grad av aksept for fleksible arbeidstidsordninger, både fra arbeidsgiver, kollegaer og nærmeste familie.

– Flere kvinner arbeider deltid, mens flere menn har krevende lederstillinger

– I tillegg skvises fedre mellom jobb og familie fordi arbeid er så viktig for dem og deres identitet som menn.

Mannsforsker Jørgen Lorentzen har uttalt til NRK at fedre må tørre å gjøre egne valg og jobbe mindre mindre for å prioritere familien. Samtidig mener han at også arbeidslivet og regjeringen må på banen.

– Jeg mener vi bør ha seks timers arbeidsdag for fedre i småbarnsperioden, sier Lorentzen.


Kilder: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, SSB og NRK

Originally posted 2013-02-07 20:16:00.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Familievennlig arbeidsliv, Siste nytt