web analytics

Pappaomsorg er bra for barnet!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Forholdet mellom far og barn må ikke reduseres til et middel for å oppnå høyere kvinnelønn. Mer pappaomsorg er bra, ikke fordi det øker kvinnelønningene eller styrker menns rettigheter, men fordi fars tilstedeværelse er bra for barna

De siste årene har det vokst frem en generell enighet om at fedre må komme sterkere med ved omsorg for barna.

Hvorfor?

1) Mer pappaomsorg gir høyere kvinnelønn.

Det mest brukte argumentet er at «Mer pappaomsorg gir mer likestilling i arbeidslivet». Tanken er at dersom fedre tar like stort ansvar for barna, vil de også bli like ustabil arbeidskraft som mødre – noe som angivelig vil bidra til å redusere lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Jeg er selvsagt for likestilling i arbeidslivet. Dersom mer pappaomsorg har dette som bieffekt, er det fint og flott. Men jeg misliker sterkt at forholdet mellom far og barn reduseres til et middel for høyere kvinnelønn.
Rettigheter.

2) Økt pappaomsorg styrker fedres rettigheter og beriker livene deres.

Samfunnet har lenge behandlet fedre som annenrangs foreldre. Men nå krever stadig flere menn likestilling på barnefronten. Fedre opplever at omsorg for barn beriker livene deres, og ønsker derfor å tilbringe mer tid sammen med dem.

Å styrke fedres rettigheter og berike deres liv – er muligens et edlere motiv enn høyere kvinnelønninger. Men barnas beste bør selvsagt komme foran fedres rettigheter.

3) Bra for barnet.

Det er et tredje argument, som dessverre får altfor lite oppmerksomhet: Mer pappaomsorg er bra for barnet! Gutter blir mindre utsatt for adferdsproblemer, mens jenter får færre psykiske problemer. Så positivt kan fars innflytelse på barnas utvikling oppsummeres. Dette ifølge forskere ved universitetet i Uppsala, som har gjennomgått 24 forskningsundersøkelser fra årene 1987-2007.

Hvorfor?

De svenske forskerne fant en rekke positive effekter av aktive og tilstedeværende fedre, deriblant

  • Høyere intelligens
  • Bedre forståelse og bedre språk
  • Mindre kriminell adferd blant barn i familier med lav inntekt
  • Et mer harmonisk liv som voksen

Hvorfor mer pappaomsorg?

Ikke fordi det øker kvinnelønningene eller styrker menns rettigheter. Men fordi fars tilstedeværelse er bra for barna!

Originally posted 2012-10-01 15:31:06.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt