web analytics

Populær fedrekvote

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

95% av norske småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote! Og fedrene tar ut stadig mer pappapermisjon!

Fedrekvoten ble innført i 1993 og var da på 4 uker. Siden har det vært følgende utvidelser:

  • Fra 4 til 5 uker i 2005
  • Fra 5 til 6 uker i 2006
  • Fra 6 til 10 uker i 2009
  • Fra 10 til 12 uker i 2011

Utvidelsene har ført til at norske fedre tilbringer stadig mer tid sammen sine barn. Og de gjør det med stor glede!

Solid oppslutning om fedrekvoten

Fedrekvoten har bred støtte blant både mødre og fedre, viser Barnetilsynsundersøkelsen i regi av SSB. Flertallet av foreldrene mener at kvotens lengde er ideel. Under 5 prosent mener det ikke bør være noen fedrekvote i det hele tatt, mens en fjerdedel mener kvoten bør være lengre enn ti uker.

Mest positive til ti uker eller lengre fedrekvote er foreldre med høy utdanning og foreldre som selv delte permisjonen likere ved at far tok full fedrekvote eller mer.

Originally posted 2012-03-09 19:47:23.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt