web analytics

Skal ettåringen bo halvparten av tiden hos pappa?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

baby_pappa_480x320

Spørsmål til advokaten:
Har far rett på og få ha barnet 50% når barnet bare er 1.5 år gammelt?

Advokatfirmaet Jareld svarer:
Foreldre har i utgangspunkt frihet til å inngå avtaler som de mener er til beste for sitt barn. Det fremgår av barnelovens § 36 at foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos enten en eller begge – delt bosted.

Dersom foreldrene ikke blir enige, må spørsmålet eventuelt avgjøres av domstolen.

Ved en lovendring, som trådte i kraft 1. juli 2010, kan retten, dersom det foreligger særlige grunner, beslutte at barnet skal bo fast hos begge – delt bosted. Dette er en snever unntaksregel. I forarbeidene til bestemmelsen sies det at det som utgangspunkt vil være uaktuelt å idømme delt bosted for barn under 7 år.

Dette er selvsagt ikke til hinder for at domstolen, ved en konkret vurdering av hvilken bostedsløsning som vil være til barnets beste, kan konkludere med at du, som far, skal ha den daglige omsorg for barnet.

Originally posted 2014-03-07 10:16:05.

Tags:

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Juridisk spørrespalte