web analytics

Småbarnsforeldrene blir stadig eldre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Nesten 700.000 mottok barnetrygd i 2013. Halvparten av dem var over 40 år!

familie_480x400

667 978 personer mottok barnetrygd i 2013. Dette er en økning på 58 753 eller 9,6 prosent fra utgangen av 2004.

Mottakerne av barnetrygd blir stadig eldre. Ved utgangen av 2013 var nærmere halvparten 40 år eller eldre. Dette henger sammen med at andelen menn som mottar barnetrygd er blitt høyere, i tillegg til at kvinnene er blitt vesentlig eldre.

Nedgang i antall barn per mottaker

Det ble utbetalt barnetrygd for 1 126 983 barn i 2013. Dette er en økning på 52 000 eller 4,8 prosent fra utgangen av 2004. I hele perioden fra 31. desember 2004 til 31. desember 2013 har antall barn per mottaker vist svak nedgang.

Færre mottakere med utvidet stønad

Eneforsørgere mottar utvidet stønad. Nærmere én av fem barnetrygdmottakere har utvidet stønad. Antall barnetrygdmottakere med utvidet stønad er 129 921 ved utgangen av 2013. Dette er 740 færre enn ved utgangen av 2012.

Mottakere med utvidet stønad er en god del eldre enn barnetrygdmottakere generelt. 58,2 prosent er 40 år eller eldre. 36,6 prosent av de mannlige barnetrygdmottakerne er eneforsørgere. Andelen eneforsørgere blant kvinnelige barnetrygdmottakere er 17,4 prosent.


Kilde: NAV.no

Originally posted 2014-06-19 16:00:42.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt