web analytics

Tid, kjærlighet og taekwondo for barn

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Hva er det beste vi kan gi barna våre? Tid og kjærlighet, selvfølgelig. Og trygge rammer i livet. Men hva i all verden har det med kampsport å gjøre? Mye, hevder MUDO, som er Nordens største treningskjede med basis i kampsport.

Siden 1998 har MUDO rundt om i landet lært nordmenn kampsport og selvforsvar i form av taekwondo og kickboxing.

Nå har de lansert “MUDO-Tiger”. Formålet er å tilby barn i alderen 5-7 år et målrettet treningskonsept for utvikling av ferdigheter som: fokus, samarbeid, kontroll, balanse, hukommelse, disiplin, fysikk og koordinasjon på en motiverende og gøyal måte.

Dette er viktige ferdigheter, som også er gode å ha med seg i skolen, på idrettsarenaen og når barnet skal avansere videre i taekwondo.

Hos MUDO trener barna under faste rammer og regler. De har det gøy samtidig som de må vise respekt for andre. De lærer viktigheten av konsentrasjon. De bygger opp tro på seg selv. Instruktørene fremstår som tydelige rollemodeller.

Er taekwondo og kampsport egnet for små barn?

Mange tror at taekwondo og kampsport ikke er egnet for små barn. Men Per Christian Pedersen, konseptansvarlig his MUDO, er ikke enig idet:

– Taekwondo og kampsport er godt egnet for små barn fordi kroppsbeherskelse og disiplin er integrert i alt barna gjør på trening. De lærer seg å bruke kroppen på en god måte, samtidig som de trener opp sin egen selvkontroll og konsentrasjon.

Nesten ingen skader

Mange tror at taekwondo er en farlig sport preget av skader. Men det stemmer faktisk ikke.

I følge Per Christian er ”taekwondo en sport med nesten ingen skader” og alt barna gjør på trening, gjennomføres i kontrollerte former under kyndig veiledning av dyktige instruktører.

Vil ikke barn som trener kampsport lett bli aggressive, voldelige og mer involvert i slåsskamper på skolen?

Nei, slettes ikke svarer Per Christian og fortsetter:

– Barn som trener kampsport blir roligere og mindre aggressive. Gjennom treningsopplegget får de kanalisert ut sin aggresjon og sitt temperament på en kontrollert måte. Samtidig bygger barna opp en gradvis økning av sin egen selvtillit som fører til at barna blir mer trygge og roligere, også i situasjoner utenfor treningslokalet. I tillegg lærer barna tidlig at alt som læres på MUDO kun skal brukes på trening, eller i en nødssituasjon.

Her får alle typer barn utløp for sin energi og sitt temperament. Overaktive barn får redusert sitt aggresjonsnivå i kontrollerte former, de roligste barna blir naturlig dratt med. Og verdiene de tilegner seg, tar de med seg hjem og på skolen.

Den beste gaven vi foreldre kan få er barn som trives. Med seg selv og andre.

Noe for ditt barn? MUDO tilbyr gratis prøvetrening uten forpliktelser.

Mer informasjon på http://www.mudo.no

Originally posted 2012-09-24 20:49:45.

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt