web analytics

Vil gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede barn

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

To nye kortfilmer gir foreldre til hørselshemmede barn nyttig kunnskap om hvordan man kan gjøre hverdagen i barnehage og skole bedre.

For foreldre som har barn med hørselshemminger, og som skal inn i en institusjon med hørende barn, er disse overgangene ofte i overkant spennende. Erfaringsmessig krever dette stor grad av tilstedeværelse og kunnskap.

– HLF opplever at foreldre søker mye informasjon når hørselshemmede barn skal starte i barnehage eller skole. Gjennom gode eksempler presentert i to kortfilmer, ønsker vi å bidra til å dekke informasjonsbehovet, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

Prosjektet “Fra baby til barnehagebarn til elev” har utviklet to filmer som myndiggjør og motiverer foreldre til målrettet handling i de to aktuelle fasene, nemlig ved oppstart i barnehagen og på skolen.

Ideelt sett skal alle ting ligge til rette for barn og foreldre i disse viktige og sårbare fasene. Institusjoner og foreldre bør snakke sammen i god tid før barnet melder sin ankomst, og i samråd finne frem til gode løsninger.

– I realiteten er det imidlertid ofte foreldrene som initierer tilrettelegging og samarbeid. Dette initiativet krever kunnskap på en rekke områder, blant annet om akustikk, hjelpemidler, pedagogikk og jus. De færreste av oss har en slik kompetanse. HLF ønsker derfor å tilby foreldrene et verktøy som gir dem innsikt nok til å kunne jobbe konstruktivt med dette, sier Hegre.

Filmene er også laget slik at barnehagepersonell, lærere og ledelse også kan lære om behovene til hørselshemmedes barn, og foreldrene skal kunne bruke filmene i dialogen med institusjonene.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Informasjonsfilmene er produsert av Furore film og er tekstet på norsk og urdu.

Du kan se filmene her:
Fra baby til barnehagebarn (norsk tekst)

Fra baby til barnehagebarn (tekstet på urdu)

Fra barnehagebarn til elev (norsk tekst)

Fra barnehagebarn til elev (tekstet på urdu)


HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er landets største organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse med sine 55.000 medlemmer. HLF organiserer høreapparatbrukere, personer med tinnitus, meniere, CI, døvblitte/sterkt tunghørte samt foreldre og hørselshemmede barn.

Originally posted 2012-05-14 21:37:14.

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer