web analytics

Vitenskaplig bevist: Aktive fedre er bra for barna!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
eller kopier linken

Det er svært bra for barn å ha en aktiv og tilstedeværende far! Dette slår en svensk forskningsrapport ettertrykkelig fast. Gutter blir mindre utsatt for atferdsproblemer, mens jenter får færre psykiske problemer. Så positivt kan fars innflytelse på barnas utvikling oppsummeres.

Dette sier svenske forskere ved universitetet i Uppsala, som har gjennomgått 24 forskningsundersøkelser fra årene 1987-2007.

– Vår detaljerte oversikt over 20 års utvikling viser at barn har stor nytte av et aktivt og regelmessig engasjement fra en farsfigur, sier dr. Anna Sarkadi og ber politikere og offentlige myndigheter om å slippe fedrene til.

Ikke nok med at forskning viser at barn som hadde vokst opp med både mor og far hadde færre atferdsvansker og psykologiske problemer, enn de som har vokst opp uten far. De svenske forskerne fant en rekke eksempler andre positive effekter av en aktive og tilstedeværende fedre, deriblant:

• høyere intelligens
• bedre forståelse og bedre språk
• minsker kriminell atferd blant barn i familier med lav inntekt
• et mer harmonisk liv som voksen

Hvorfor er far så viktig?

– Jeg tror det er mange årsaker til at far er viktig for barnas oppvekst og utvikling, sier Fred Johan Ødegård (redaktør og daglig leder for FAR OG BARN)

Et menneskebarn er fra fødselen av helt hjelpeløs, og totalt avhengig av at foreldrene gir dem mat, beskytter dem, gir dem omsorg og kjærlighet, samt lærer dem om livet, samfunnet, kommunikasjon, verdier osv.

– I “familietidsklemmas tidsalder” er det derfor viktigere enn noensinne at begge foreldrene deltar aktiv i barnas liv, fortsetter Ødegård.

Samtidig er kvinner og menn forskjellig. Det hevdes at mor ofte er mer beskyttende, mens far utfordrer barna mer og vekker konkurranseinstinktet deres.

I tillegg har mor og far forskjellige oppgaver som rollemodeller.

For sønner er far viktig som en god rollemodell for hvordan de selv skal bli når de vokser opp og blir menn. Det forstår de fleste.

Men også for døtre er far et godt eksempel på hvordan en mann og et menneske skal være. De svenske forskerne kom faktisk fram til at kvinner som i 16-årsalderen hadde et godt forhold til sin far, var mer tilbøyelige til å ha et godt forhold til sine partnere og en større grad av psykisk og fysisk velvære som 33-åringer.

Ekte mannfolk tar ansvar

Vitenskapen har nå slått fast at det svært bra for barn å ha en aktiv og tilstedeværende far!

FAR OG BARN håper selvsagt at det vil påvirke offentlige myndigheter og politikere til å innse at mødre og fedre er like viktige for barnas utvikling og oppvekst.

Men aller mest håper vi at det vil inspirere fedre til å ta ansvar, og virkelig stille opp for sine barn.

Ekte mannfolk tar ansvar!


Kilder:

Originally posted 2012-06-03 09:42:58.

Tags: ,

Category: Artikler, intervjuer og reportasjer, Siste nytt